Blau Hynder

Stichting Blau Hynder is in 2002 opgericht. Doelstelling is het bevorderen en stimuleren van de muziektheatercultuur in Nederland en Friesland in het bijzonder. Daarbij ligt het zwaartepunt bij het samenbrengen van verschillende kunstdisciplines.

Blau Hynder heeft een vaste kern van muzikanten. Zij werken samen met verschillende regisseurs, acteurs en schrijvers. Zo blijft het initiatief bij de muzikanten, maar worden zij tegelijk beïnvloed door nieuwe partners. Op deze manier blijft de muziek de kern van waaruit muziektheater gemaakt wordt.

Blau Hynder werkt met originele composities, songs en teksten. Uitgangspunt is altijd dat muziek en theater op een organische manier samenwerken. Projecten zijn gebaseerd op actuele vraagstukken of op een maatschappelijk gegeven.

Blau Hynder streeft ernaar om de twee jaar één voorstelling te maken.

Website: blauhynder.nl